BEGROTINGEN & RAMINGEN DE GROOT BEGROOT

De Groot Begroot is gespecialiseerd in aanbestedings- of inschrijvingsbegrotingen. Ook andere vormen van calculatie zoals kostenramingen-, elementenbegrotingen en hoeveelheidsbepalingen (zonder uurnormen-/materiaal-/onderaannemerprijzen) verzorg ik graag voor u. Regelmatig word ik bijgeschoold, zodat u er zeker van kunt zijn dat ik op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen en werk volgens de laatste technieken. Zo bent u verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Calculatiewerkzaamheden

Het calculeren van de bouwkosten gebeurt op verschillende niveaus. Graag sta ik tot uw dienst voor de volgende calculatiewerkzaamheden:

Inschrijfbegroting

Voor aannemers kunt u een beroep op mij doen voor de inschrijfbegroting. Hiertoe behoort ook het maken van een bouwplaatskostenbegroting en het opvragen, spiegelen en verwerken van offerteaanvragen in de inschrijfbegroting van onderaannemers van uw keuze. Aangezien dit behoort tot de veelvoorkomende werkzaamheden van De Groot Begroot, zijn wij altijd op de hoogte van de laatste prijzen.

Directiebegroting

In tegenstelling tot de inschrijfbegroting, is de directiebegroting een begroting die De Groot Begroot in de bestekfase op basis van bestek en tekeningen van een bouwproject in opdracht van u als opdrachtgever opstelt. De directiebegroting voert De Groot Begroot uit volgens de STABU-codering.

Bouwkostenramingen

De bouwkostenramingen bestaan uit verschillende soorten ramingen:

•  m² en m³ raming

Tijdens deze raming (ook wel raming op basis van kengetallen genoemd), maakt De Groot Begroot een gedetailleerde raming op basis van kengetallen per vierkante meter bruto vloeroppervlak of kubieke meter gebouwinhoud (m² respectievelijk m3). Met behulp van de m² en m³ raming kan ik snel een budgetprijs bepalen.

•  Bouwdelenraming

Met de bouwdelenraming toets ik voor het eerst of uw plannen haalbaar zijn op basis van een schetsontwerp en voorlopig ontwerp. Deze raming gebruik ik voor het verdere ontwerpproces. Op basis van gelijkwaardige projecten wordt elk bouwdeel in de bouwdelenraming afzonderlijk geraamd. Van de bouwdelen zijn basisprijzen bekend die ik gebruik na aanpassing (bijvoorbeeld voor kwaliteit of te verwerken hoeveelheid) voor de raming. De bouwdelenraming is met name bedoeld voor architectenbureaus, opdrachtgevers, projectontwikkelaars en adviesbureaus. Het geeft u een betrouwbaar inzicht in de te verwachten bouwkosten.

•  Meerjarenonderhoudsraming

In deze raming stelt De Groot Begroot de kosten voor het noodzakelijke onderhoud aan uw bouwprojecten voor de lange termijn op. Dit gebeurt op basis van een lijst met onderdelen van het desbetreffende gebouw in combinatie met een tijdsschema en de uit te voeren taken.

Hoeveelheidsbepalingen

In deze begroting noem ik de hoeveelheden zonder eenheidsprijzen en normen.From the Blog!

The "From the Blog" Row is a completely customizable blog feed and can show up on any page or post within ShapeShifter. You can pick which category(s) of posts show up here, and they offer a rather smart looking presentation that guides people to your blog!